ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 64426
Page Views 87395
เล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล ๑-๒
เล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล ๑-๒

เล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล ๑-๒

ที่รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนหมายเหตุ
ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ขอนแก่นนางสาวนภาเพ็ญ  แสนสามารถ<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านบุฉนวนเด็กหญิงพิมพ์วิภา  วรรณศิรินางอรพินท์  ธรรมลี<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านท่ากูบเด็กชายนนท์ปวิธ  ผินจัตุรัสนางสาวจุฬารัตน์  นาอ้น<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านตลุกคูณพัฒนาเด็กชายอนันดา  พจน์รัมย์นางภัทราภรณ์  พิชัยกุล<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านท่าชวนเด็กหญิงปาลิชา  ป้องภัยนางกนกวรรณ  ประดับวงษ์<<พิมพ์เกียรติบัตร>>


      

      

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
webmaster : ศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  e-mail : asarleng@gmail.com