ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 64477
Page Views 87448
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-๓

ที่รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนหมายเหตุ
บ้านบุฉนวนเด็กชายธวัชชัย  เสาสูงเนินนางสาวเสาวลักษณ์  สาระมณี
บ้านบุฉนวนเด็กชายกฤษณพงศ์  พรามจรนางสาวเสาวลักษณ์  สาระมณี
บ้านบุฉนวนเด็กชายพงศธร  มะสีโยนางสาวเสาวลักษณ์  สาระมณี
ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงบุษบงค์  โภฏพะเนานายกฤษดากร  พลมณี  และนางสาวสิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงสุภรดา  ชูเดชนายกฤษดากร  พลมณี  และนางสาวสิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงพิมพร  ภูชื่นนายกฤษดากร  พลมณี  และนางสาวสิริสรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์

      

      

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
webmaster : ศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  e-mail : asarleng@gmail.com