ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 06/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 64608
Page Views 87581
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-๓
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-๓
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-๓

ที่รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนหมายเหตุ
บ้านบุฉนวนเด็กหญิงประภัสสร  นักรบนายเสนาะ  สำนักโนน
บ้านบุฉนวนเด็กหญิงวิภาวี  ฝอดสูงเนินนายเสนาะ  สำนักโนน

ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงกาญจนา  บุตรแสนนายนพดล  ชมบุญมี

ซับใหญ่วิทยาคมเด็กหญิงธารธิดา  ชัยมีแรงนายนพดล  ชมบุญมี

บ้านท่ากูบนายลิขิต  แก้วคูณนอกนายสุระศักดิ์  ชนะชัย  และนางดวงเนตร  ชนะชัย

บ้านท่ากูบนายศิริธรรม  พันลีลานายสุระศักดิ์  ชนะชัย  และนางดวงเนตร  ชนะชัย


      

      

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
webmaster : ศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  e-mail : asarleng@gmail.com