ผู้บริหาร

ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/05/2013
ปรับปรุง 08/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 74472
Page Views 101241
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๔-๖
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๔-๖
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๔-๖

ที่รางวัลชื่อโรงเรียนชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนหมายเหตุ
บ้านท่ากูบเด็กหญิงจิราพร  จันดา
นางพรรณวดี  ศรีใส
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านตลุกคูณพัฒนา
เด็กหญิงวันเพ็ญ  เชิดนอก
นางสาวกาญจนา  แสวง
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>
บ้านท่าชวน
เด็กหญิงธนัชพร  ป้องภัย
นายกุศล  ศิริวรประสาท
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านเขื่อนลั่น
เด็กหญิงณัฐชา  สาระมี
นายจำเริญ  เบ็ญพาด
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านบุฉนวน
เด็กชายสิทธิติศักดิ์  สำราญใจ
นายสฤษดิ์  สิทธิวงศ์
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

ซับใหญ่วิทยาคม
เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยย่อย
นางสาวเสาวรี  หมู่โยธา
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านโป่งเกต
เด็กหญิงสุภาวดี  วิเศษคร้อ
นายปรีชา  สุปัด
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านซับเจริญสุข
เด็กหญิงอรรถวดี  มีมาก
นายวิทย์  กัญญาสุด
<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านวังขอนสัก
เด็กหญิงสุธิตา  สมบัติ
นางสาวจริยา  โทขันธ์<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

บ้านโนนสะอาด
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถิรเมธีกุล
นางสุภาภรณ์  สนามพล<<พิมพ์เกียรติบัตร>>

      

      

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  หมู่ 1 ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
webmaster : ศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส  e-mail : asarleng@gmail.com